มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงการสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ออกมามีประสิทธิภาพ และมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง

สมาร์ท เลิร์นนิ่ง

สมาร์ท เลิร์นนิ่ง

รามีการจัดการเรียน-การสอนที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถทำการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีอุปสรรค์ในด้านเวลา และสถานที่

ระบบดูแล ช่วยเหลือ

ระบบดูแล ช่วยเหลือ

เรามีระบบดูแลช่วยนักศึกษา และผู้ปกครอง ในระหว่างที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาอยู่เรา ระบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา

ทุนการศึกษา หลักสูตรทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เรามีทุนการศึกษามากมาย หลากหลายทุน ให้แก่นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรทวิภาคี เพื่อช่วยลดภาระให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง

ดูทุนการศึกษา

เสียงจากศิษย์เก่า

ในฐานะศิษย์เก่า ถ้าให้นึกถึงวิทยาลัย....คงเปรียบได้เหมือนบ้านหลังที่สอง ที่ทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไป จะมีภาพเก่าๆเป็นฉากๆบอกเล่าเรื่องราว ต่างๆที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น ทั้งๆที่ตอนเรียนก็เล่นบ้าง เรียนบ้าง เกเรบ้าง ซึ่งก็ทำให้ครูปวดหัวไม่น้อย55 โดนส่วนตัว ไม่เคยคิดว่า วิทยาลัย..ที่ตอนเรียน เราคิดว่าธรรมดา ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร. แต่กลับทำให้เรามายืนในจุดที่ไม่ธรรมดา ได้อย่างทุกวันนี้ (ต้นทุนชีวิตต่ำ ทำให้มองเห็นความสำเร็จได้ชัดเจน)

นายรับเสด็จ คำญา ประธานกรรมการบริษัท เจ อาร์ แซดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ผมเคยเป็นศิษย์เก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ผมรู้สึกดีใจที่ได้เคยศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้ ครูทุกคนเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว และให้คำปรึกษาชี้แนวทางทีดี และชี้แนวทางสู่การประกอบอาชีพที่ดีได้

นายชนะชล เลื่อมใส เจ้าของกิจการร้าน gifzy shop

ผลงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักศึกษสร้างผลงานไม่วาจะเป็นงานวิจัย และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ต่าง ๆ ที่สามารถมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียน การสอน หรือปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

งานวิจัยครู
โครงงานนักศึกษา
Album Covers