ประกาศไปยังนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงิน(กยศ.) ประจำปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1 ให้นักศึกษาติดตามข่าวสาร ประกาศ เกี่ยวกับการยื่นกู้ได้ตามรายละเอียด ดังนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่งานกองทุนฯ หรือ สอบถามได้ที่หมายเลข 043-812244

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562