เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและระบบหัวฉีด โดยคณะวิทยากรจากบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เพื่อให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และฝึกปฏิบัติการ ถอด – ประกอบ และมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของยามาฮ่าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 60 คน

โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและระบบหัวฉีด