โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้ทำการย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน หลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ คุ้มสงเปือย เลขที่ 86/23 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ย้ายโรงเรียน (2542)