ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น

โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์

เปลี่ยนชื่อโรงเรียน (2532)